CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Niniejszy dokument – FAQ (ang. Frequently Asked Questions) – stanowi zbiór odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają nam nasi Klienci. Z jednej strony dotyczą one funkcjonowania firmy, z drugiej kwestii merytorycznych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

Firma „Lecter” powstała w 2013 roku, jednak nasza działalność, związana ze świadczeniem usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej rozpoczęła się znacznie wcześniej. Współpracowaliśmy z dużymi podmiotami, działającymi na rynku tego typu usług, zdobywając niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Trudno wymienić wszystkie przestrzenie działalności naszej firmy. Można ją jednak podzielić na trzy zasadnicze filary – usługi z zakresu bhp, usługi z zakresu ppoż oraz inne usługi. W ramach pierwszej kategorii oferujemy między innymi stały nadzór bhp, szkolenia bhp, sprawozdania do GUS i ZUS, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, udział w opracowywaniu instrukcji, rejestrów, ewidencji, wewnętrznych zarządzeń w zakresie bhp, ocenę ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie, koordynowanie pomiarów środowiska pracy i tak dalej. Drugi filar naszej działalności, czyli ochrona przeciwpożarowa, obejmuje z kolei takie działania, jak: szkolenia przeciwpożarowe, organizowanie próbnych ewakuacji, przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, a także opracowywanie dokumentacji przeciwpożarowej. Świadczymy również usługi pokrewne, które zaliczamy do kategorii „inne”. W ramach tego między innymi: plany obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, doradztwo i dokumentacja w zakresie informacji niejawnych.

Nasza siedziba znajduje się w Piątkach koło Nidzicy, ale świadczymy usług z zakresu bhp i ppoż na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz okolicznych.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Tak też ustalamy ceny. Ich wysokość zależy od wielkości firmy, charakteru jej działalności, wielkości zatrudnienia. Poza tym dla stałych klientów oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty i zniżki.

Nasz zespół jest bardzo różnorodny. Niewątpliwie jednak wszystkich łączy jedna cecha – jesteśmy specjalistami w swoim fachu. Legitymujemy się tytułami doktorów, magistrów i inżynierów, zdobytymi na najlepszych uczelniach – krajowych i międzynarodowych. Pracują u nas profesjonaliści, którzy biegle władają kilkoma językami, a nadto posiadają liczne certyfikaty i dodatkowe uprawnienia. Nieustannie staramy się również dokształcać i poszerzać naszą wiedzę.

Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego realizujemy zlecenia tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Indywidualną ofertę otrzymają Państwo w ciągu kilku dni od skontaktowania się z nami i przedstawienia problemu/potrzeb Państwa firmy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór norm, zasad, związanych z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem pracy. W ramach tego mieszczą się pojęcia ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i tak dalej. Podstawowym aktem, regulującym te kwestie jest ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), a także powiązane z nim akty wykonawcze.

Zadaniem ochrony przeciwpożarowej jest, jak sama nazwa wskazuje, przeciwdziałanie występowaniu pożarów. W tym celu podejmuje się różnego rodzaju rozwiązania techniczne i stosuje środki profilaktyczne, celem zapobieżenia zaprószenia ognia. W tym zakresie również na pracodawcy oraz pracownikach danego zakładu pracy, spoczywa szereg obowiązków. Podstawowym aktem, regulującym tą kwestię jest ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.).